Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - Φυσική

Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

 • ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ

  ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ

 • ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 • ΟΡΓΑΝΑ

  ΟΡΓΑΝΑ

 • ΦΥΣΙΚΗ

  ΦΥΣΙΚΗ

 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ

 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 • Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυσική

 

Εξοπλισμός Φυσικής υψηλής ποιότητας. Τα Εκπαιδευτικά Σετ καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα :

 • Ηλιακή Ενέργεια
 • Ηλεκτρισμός
 • Υπερηχητικά Κύματα
 • Μηχανικές ταλαντώσεις και Κύματα

Όλα τα Σετ πειραμάτων περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες για τα πειράματα τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους καθηγητές.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 • 3β Σετ σπουδαστών
 • Σετ Ακουστικής
 • Σετ πειραμάτων για σπουδαστές (SEK)
 • Kröncke οπτικό σύστημα για ασκήσεις σπουδαστών
 • Βασικά Πειράματα σπουδαστών
 • Κιβώτιο φωτισμού
 • Αναγεννητική ενέργεια
 • Ανιχνευτής αερίου GASTEC

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 • 3B NETlab™
 • 3B NETlog™
 • Αισθητήρες
 • Ανάλυση Fourier

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

-  Μηχανική σε πίνακα

-  Μέτρηση του χρόνου

-  Μέτρηση του μήκους

-  Μέτρηση του όγκου

-  Δυναμόμετρα

-  Ελικοειδή ελατήρια

-  Βαρίδια

-  Βαρύτητα/ Αστρονομία

-  Στατική

-  Τριβή

-  Απλές μηχανές

-  Γραμμική κίνηση

-  Κίνηση σε αεροπλάνο

-  Ελεύθερη πτώση/ Ομοιόμορφη επιτάχυνση

-  Κάθετες και Οριζόντιες τροχιές

-  Φυσική με μικρό προϋπολογισμό

-  Περιστροφική κίνηση

-  Γυροσκόπιο

-  Ταλαντώσεις

-  Πλευστότητα

-  Πυκνότητα και όγκος

-  Πίεση

-  Επιφανειακή τάση

-  Ρευστότητα

-  Ελαστική παραμόρφωση

-  Κενό

-  Αντλίες κενού με συνδέσεις σωλήνα

-  Αεροδυναμική

-  Ελασματώδης ροή

 

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ

 • Οπτική Κυμάτων
 • Κύματα νερού
 • Μηχανικά κύματα
 • Ήχος
 • Υπέρηχος

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Κυψέλες καυσίμου/ Ηλιακή ενέργεια
 • Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου
 • Καιρός
 • Θόρυβος

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 • Θερμόμετρο
 • Ισοδύναμο θερμότητας
 • Θερμιδόμετρα
 • Θερμική διαστολή
 • Ροή Θερμότητας
 • Ακτινοβολία Θερμότητας
 • Αγωγιμότητα Θερμότητας
 • Νόμοι αερίων
 • Κυκλικές διεργασίες

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ

-  Οπτικά σε πίνακα

-  Γεωμετρική Οπτική

-  Kröncke οπτικά

-  Οπτικό σύστημα NEVA

-  Οπτική με οπτικό πάγκο U

-  Οπτική με οπτικό πάγκο D

-  Οπτικοί λαμπτήρες στο στέλεχος

-  Οπτικά εξαρτήματα στο στέλεχος

-  Τα δαχτυλίδια του Newton/ ο καθρέφτης Fresnel

-  Γεωμετρικά Διαγράμματα

-  Στοιχεία διάθλασης

-  Φίλτρα

-  Πρίσματα/Οπτικοί κρύσταλλοι

-  Επίδραση του Faraday

-  Οπτικά κύματα με χρήση Laser

-  Χρώμα

-  Αισθητήρας CCD HD

-  Επίδραση Pockels

-  Πόλωση

-  Φασματικοί Σωλήνες και Φασματικοί λαμπτήρες

-  Φασματόμετρα

-  Mach-Zehnder συμβολόμετρο

-  Michelson συμβολόμετρο

-  Φυσική στερεάς κατάστασης λέιζερ

-  Σετ εξαρτημάτων

-  Ταχύτητα του φωτός

-  Μάτι και όραση

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

 • Ηλεκτροστατική
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Σύστημα εξαρτημάτων σύνδεσης της 3Β
 • Φορτιστής και εκφόρτιση
 • Ηλεκτροχημεία
 • Μαγνητισμός
 • Μαγνητικά πεδία
 • Αγωγοί σε μαγνητικά πεδία
 • Επαγωγή
 • Αποσυναρμολογούμενος μετασχηματιστής
 • Μετασχηματιστής πηνίου Tesla
 • Ελεύθερα ηλεκτρόνια σε αέρια και κενό

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

-  Περιοδικός πίνακας στοιχείων

-  Μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας

-  Μοντέλα κρυστάλλων

-  Σετ μορίων κτιρίου

-  Ατομικά τροχιάς

-  Πείραμα του Millikan

-  Βασικές αρχές της Ατομικής Φυσικής

-  Πείραμα του Franck-Hertz

-  Φθορισμός νατρίου

-  Συσκευές ακτινών “X”

-  Ραδιενέργεια

-  ESR/NMR

-  Φαινόμενο Hall σε ημιαγωγούς

-  Φαινόμενο Hall σε μέταλλα

 

ΟΡΓΑΝΑ

  

-  Τροφοδοτικά

-  Λειτουργικές γεννήτριες

-  Αναλογικοί Παλμογράφοι

-  Ψηφιακοί Παλμογράφοι

-  Φορητά αναλογικά όργανα μέτρησης

-  Φορητά Ψηφιακά όργανα μέτρησης

-  Ψηφιακοί μετρητές

-  Περιστροφική κίνηση

-  Μαγνητικά πεδία

-  Μικροβολτόμετρο/ Ενισχυτής

-  Εργαστηριακοί ζυγοί

-  Μαγνητικοί αναδευτήρες

-  Πηγές θερμότητας

-  Βιντεοκάμερες

-  Μικροσκόπια

-  διάφορα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Βάσεις, σφιγκτήρες και αξεσουάρ
 • Σωλήνες
 • Καλώδια και ακροδέκτες για τα πειράματα
 • Διάφορα
 • Υαλικά

  

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες από τον κατάλογο Physics:

 

Ενημερωθείτε για τα νέα στον τομέα των Φ/Β
Please wait

Μέλος του ΕΒΕ Κοζάνης

λογότυπο επιμελητήριο Κοζάνης